Het concept van Preventie & Veiligheid is in België al een 20-tal jaar operationeel. Concreet gaat het erom winkeldieven, en meer bepaald recidivisten, die één en dezelfde winkel en/of verkooppunten van verschillende enseignes teisteren, te identificeren en te vervolgen. Het gebruik van gestandaardiseerde vaststellingen is een grote hulp voor de veiligheidsdiensten van de distributiebedrijven.

Daarnaast heeft de zichtbaarheid van de display in de verkooppunten, met name het materieel dat door P&V terbeschikkinggesteld wordt, een sterk ontradend effect op potentiële dieven. De gedetailleerde statistieken over diefstallen zijn een interessant instrument om het risico van onder meer bepaalde assortimenten, regio’s en tijdstippen in te schatten. De raadgevingen en de juridische hulp die door de Vereniging worden verzekerd voor de meest delicate gevallen worden ten zeerste gewaardeerd.

Paepsemlaan 11 B (B. 1), 1070 Brussel
Tel 02/345.99.23 – Fax 02/346.02.04